Blog

Semaiskolen og ART – Aggressiv Replacement Training

Vi anvender bl.a. ART i vores arbejde med de unge, der har til formål at mindske aggressiv adfærd og som er henvendt til børn og unge i alderen 4-20 år. ART har også til formål at skabe en højere gradsemaiskolen af empati og bedre selvværd blandt de unge, der er i risiko for at udvikle adfærdsmæssige problemer. ART har sit udgangspunkt i læringspsykologien, hvor aggressiv adfærd primært ses som en tillært adfærd. Hos Semaiskolen kobles dette udgangspunkt i ART med indsigter fra bland andet social læringsteori og kognitiv adfærdsanalyse. Der trænes sociale færdigheder, evnen til selvbeherskelse, herunder at kontrollere vredesudbrud, samt udvikler den unges evne til at ræsonnere moralsk og empatisk. Flere studier har vist en signifikant mindre aggressiv adfærd og øgede sociale kompetencer hos den unge. ART blev indført i Danmark i 2010 og man kan sige at det overordnede mål er at den unge får flere sociale kompetencer. Art er delt op i tre hovedkomponenter:

1. Social færdighedstræning

2. Træning i moralsk ræsonnement

3. Træning i håndtering af vrede

Der arbejdes med at identificere både indre og ydre triggere og at få indsigt i egne vredessignaler. Derudover trænes der i anvendelsen af konkrete teknikker bl.a. dyb vejrtrækning, distraktion og visualiseringsmetode.

Husk du også kan følge med i hvad vi laver på Facebook: https://www.facebook.com/semaiskolen/